Home

Artists

Pro pořadatele

Pořadatel kulturní akce se zavazuje zajistit:

  • přístup do sálu koncertu/na jeviště minimálně 2 hodiny před koncertem, kdy proběhne zvuková zkouška
  • uzamykatelnou šatnu včetně umyvadla, vody, wc, možnost občerstvení pro účinkující – voda, káva, čaj
  • přítomnost zvukaře, osvětlovače, jevištního technika
  • přípojku elektrické energie na jevišti
  • umožnit vjezd osobním automobilem k jevišti a zajištění parkování

new stage plan Klara a Luciano

Klára Veselá sólo – text v pdf

Klára Veselá a Luciano Mayaci text pdf.