Home

Akordeon ve tvorbě moravských skladatelů od konce 20. století do současnosti

Anotace: Bakalářská práce Akordeon ve tvorbě moravských skladatelů od konce 20.století do současnosti se zabývá moravskými skladateli a jejich akordeonovými kompozicemi posledních třiceti let. Z autorů, kteří skládali pro akordeon převážně na konci dvacátého století, jsou uvedeni: Pavel Blatný, Jiří Matys, Petr Fiala a Evžen Zámečník. Dále se práce věnuje současným moravským skladatelům, mezi které patří: Jan Meisl, Vojtěch Dlask, Petr Zámečník a Lucie Vítková.

Abstract: The following thesis Akordeon ve tvorbě moravských skladatelů od konce 20. století do současnosti (Accordion in the work of Moravian composers from the beginning of the 20th century until the present) deals with accordion Moravian composers and accordion compositions over the last 30 years. Specifically presented are authors who composed accordion music at the end of the 20th century. The composers introduced are: Pavel Blatný, Jiří Matys, Petr Fiala and Evžen Zámečník. The thesis further deals with the work of contemporary Moravian composers such as Jan Meisl, Vojtěch Dlask, Petr Zámečník and Lucie Vítková.

Stáhnout v pdf