Home

Tango a jeho vliv na českou artificiální hudbu v evropském kontextu XX. století

Anotace: Práce se věnuje historii argentinského tanga, které mělo vliv na českou artificiální hudbu v evropském kontextu XX. století. Argentinským zástupcem tanga nueva je Astor Piazzolla. Dále jsou uvedeni představitelé československé jazzové a tangové hudby (E. F. Burian, Karel Vacek, R. A. Dvorský a Jaroslav Ježek) i evropské avantgardy (Bohuslav Martinů, Erwin Schulhoff, Darius Milhaud a Igor Stravinskij). Součástí jsou hudební ukázky, které zobrazují rozdíly argentinského a evropského tanga.

Abstract: The Thesis deals with history of Argentinian tango that had an influence on Czech artificial music in the European context of the twentieth century. The Argentinian tango nuevo representative is Astor Piazzolla. Further there are introduced representatives of Czechoslovakian jazz and tango music (E. F. Burian, Karel Vacek, R. A. Dvorský, and Jaroslav Ježek) and European avant-garde (Bohuslav Martinů, Erwin Schulhoff, Darius Milhaud and Igor Stravinsky). Music samples that show the differences between Argentinian and European tango are included.

Stáhnout v PDF