Home

Hudební akademie

Chcete se naučit hrát a zpívat dohromady? Nevíte jak správně začít?

Hudební akademie Kláry Veselé

Jedná se o soukromou hudební akademii, která je určena pro děti ZŠ Žabčice (1. až 5. třída).

Děti budou mít intenzivní 30ti minutové lekce, které budou zaměřeny na rozvoj jejich individuální muzikality a cítění

1x za pololetí čeká žáky veřejné vystoupení.

Žáci získají diplom o absolvování kurzu.

Klára Veselá vystudovala akordeon a zpěv na brněnské konzervatoři a Hudební vědu Masarykovy univerzity.  Klára je nejvíce ovlivněna moravskou hudbou, argentinským tangem a také francouzským šansonem. Zúčastnila se řady mezinárodních a českých akordeonových festivalů, soutěží a workshopů vedených mezinárodními umělci (Renzo Ruggieri (IT), Frederick Deschamps (FR), Jytte von Rüden (DK), Rodolfo Mederos (ARG) atd. Působila na několika hudebních školách (ZUŠ) v Brně i okolí. Jejími lekcemi prošly během posledních 10 let desítky akordeonistů ve věku od 5 až 18 let. Od r. 2010 vyučuje děti na  ZUŠ V. Kaprálové. Dále vedla několik akordeonových kurzů a seminářů pro dospělé, pro které vytvořila E-book Manuál pro akordeonisty.  Své zkušenosti z praxe vložila do akordenových skladeb inspirované svými studenty. Roku 2021 se účastnila celosvětové akordeonové soutěže ITALIA AWARD, jako porotce za ČR.

Vyučované předměty: Hra na akordeon, hra na keyboard, zpěv, přípravná hudební nauka

Hra na akordeon a keyboard – nutné pořídit dítěti vlastní nástroj

Akordeon je nástroj, který má v hudební praxi uplatnění nejen jako nástroj sólový, ale zejména jako součást komorních seskupení. Jeho kořeny jsou především v taneční a jazzové hudbě (tango, valse musette, bossa nova, boogie-woogie, blues). Cílem je rozvoj muzikality, hudební představivosti a výchova k estetickému hudebnímu cítění.

Sólový zpěv

Lidský hlas je projevem člověka. Výuka sólového zpěvu pracuje s fyziologickými možnostmi žáka. Hlas se postupně kultivuje a rozvíjí. Cílem je rozvoj muzikality, hudební představivosti a výchova k estetickému hudebnímu cítění.

Veselé zpívání: studium přípravné hudební výuky

Je určeno dětem od 6 let. Je zaměřeno na zpěv lidových a umělých dětských písní, spojený s pohybovým a výtvarným projevem. Dále si děti osvojí základní rytmy, čtení a psaní not a jsou schopny krátkého společného vystoupení. Výuka je realizována kolektivně. (Počet je 6 – 15 dětí v hodině / 45 minut)

Individuální výuka: 30 minut/ 1x týdně

Místo: ZŠ Žabčice

Cena:

Individuální lekce 2.990,- Kč/ pololetí

Skupinová lekce 600,- Kč/ pololetí (minimální kapacita 6 žáků, maximální 15 žáků)

Začátek výuky: 1. 10. 2022 – 31. 01. 2023 / 1. pololetí

Konec výuky: 6. 02. 2023 – 12. 06. 2023/ 2. pololetí

V době prázdnin se hodiny nekonají. V případě nemoci učitele bude hodina nahrazena dle individuální domluvy. V případě nemoci žáka hodina odpadá. V případě nucené izolace je možná hodina on-line. Žáci se v hodinách hudební akademi řídí školním řádem a pokynům o bezpečnosti, kterými byli proškoleni na začátku školního roku. Rodiče svojí přihláškou stvrzují, že tento řád četli a také udělují stejný souhlas s užití osobních údajů ohledně GDPR.

Co získáte?

  • Profesionální přístup koncipovaný každému na míru
  • Zkušenosti aktivního hráče i několikaletého učitele (praxe 15 let)
  • Nový úhel pohledu, zpětnou vazbu

………………………………………………………………….

Dále nabízím:

  • Osobní konzultace pro dospělé
  • Výuku klávesových i knoflíkových nástrojů typu B, i C
  • Konzultace pro úplné začátečníky i pokročilé
  • Můžeme hrát podle not, ale i bez nich
  • Přípravu a úpravu písniček, které si chcete zahrát, příp. zjednodušení aby se daly hrát
  • Metodickou výuku krok za krokem

Specializace

  • Písničky, šansony se zpěvem, moderní i klasická hudba, tango

Koncepce hodin?

Výuka probíhá ideálně 1x týdně, nebo 1x za 14 dní. Dle pokročilosti a vašich možností vyučuji 25 min. – 60 min. Možnost výuky přes Skype.

Pokud chtete osobní konzultaci, ozvěte se, prosím na email klara.akordeon@gmail.com

Výuka pro děti probíhá na ZUŠ Vítězslavy Kaprálové v Brně.

Knoflíky, nebo klávesy?

Co je lepší? Velká akordeonová otázka. U nás je tuším 90% hráčů hrající na klávesové akordeony.

I když jestli tak, nebo tak, je to vlastně jedno. Vše má své pro i proti. Klávesové akordeony vychází z tradice, která u nás kořenila už ve dvacátých letech minulého století. A také asi pro to, že na klávesový akordeon se lehce naučí všichni zdatní klavíristé. Osobně mám srovnání obou nástrojů. Sama jsem hrála 10 let na klávesový akordeon a 20 let hraji na knoflíkový akordeon typu B griff. Po těchto zkušenostech myslím mohu zhodnotit oba typy, ale mé hodnocení bude vždy subjektivní. Nicméně konstatuji, že jsem knoflíkový typ. Klávesový akordeon bych doporučila klavíristům, kteří se chtějí naučit hrát na jiný nástroj.